De 6 fracties

Limburg.net zamelt om de twee weken vijf verschillende afvalfracties in op één dag. Het gaat om de fracties huisvuil, pmd en groenafval, zachte plastics en textiel worden huis aan huis opgehaald. Elk van deze fracties heeft een zak met een eigen kleur.

Vanaf maart 2019 komt er een zesde fractie bij: organisch keukenafval.  Dit afval zamelt Limburg.net apart in om er biogas van te maken