De 5 fracties

Voortaan zamelt Limburg.net om de twee weken vijf verschillende afvalfracties in op één dag. Het gaat om de vertrouwde fracties huisvuil, pmd en groenafval, maar ook zachte kunststoffen en textiel & lederwaren worden voortaan huis aan huis opgehaald. Elk van deze fracties heeft een nieuwe zak (stevig, en met een nieuwe soort sluiting) en een eigen kleur.

U kan dus 2 extra fracties meegeven in de huis-aan-huis inzameling. We kozen hierbij voor zachte kunststoffen omdat we merken dat deze fractie een belangrijke factor is in het verbruik van restafvalzakken, of als 'driver' om naar het recyclagepark te gaan. We geloven dan ook hiermee een belangrijke meerwaarde aan te bieden aan de inwoners.

De extra fractie 'textiel & lederwaren' zien we als een extra service voor de inwoners en als test voor de 'schroom' of rem die er staat op het meegeven met perfect herbruikbare kleren met bijvoorbeeld restafval. Wij weten dat deze stromen mooi gescheiden blijven, de vraag is hoe u als inwoners hiermee omgaat.