Het project

Sinds 4 april 2016 maakt de traditionele afvalophaling plaats voor een vooruitstrevend proefproject dat we optimo doopten. We geloven dat optimo een systeem is met enkele mooie voordelen: We zullen meer fracties kunnen inzamelen tegen dezelfde kostprijs, met een lagere impact op mobiliteit en milieu. Al deze zaken willen we testen in het proefproject.

Met het nieuwe ophaalsysteem zijn ook de kalenders en ophaalzones hertekend. Dit kan betekenen dat u sinds 4 april uw afval op een andere dag dan voorheen moet buitenzetten. En belangrijk: u kan nu niet 3 maar 5 fracties aan de huis-aan-huis inzameling meegeven. Let echter op: enkel de nieuwe zakken worden meegenomen!

Op deze pagina's vindt u alle informatie over het project. Wellicht helpen ook de FAQ u op weg. Heeft u toch nog vragen over het proefproject? Dan kan u steeds contact opnemen met het gratis nummer 0800-32 190.

In een notendop

1 OPHAALDAG, 5 FRACTIES

Voortaan zamelt Limburg.net om de twee weken vijf verschillende afvalfracties in op één dag. Het gaat om de vertrouwde fracties huisvuil, pmd en groenafval, maar ook zachte kunststoffen en textiel & lederwaren worden voortaan huis aan huis opgehaald. De ophaalwagens halen tweewekelijks de afvalfracties op. Snoeihout wordt niet meer samen met het groenafval in zakken opgehaald. Het snoeihout zal zes maal per jaar aan huis opgehaald worden. Het papier en karton wordt 1 keer per maand aan huis ingezameld.

NIEUWE ZAKKEN VOOR ALLE FRACTIES

Om de afvalophaling optimaal te organiseren, wordt er een nieuw type zakken ingevoerd, elk voorzien van een eigen kleur en een nieuw sluitsysteem. Sinds 4 april 2016 is het gebruik ervan verplicht in uw stad.

WAT MET GEMENGDE KUNSTSTOFFEN EN SNOEIHOUT?

De wijkinzameling van gemengde kunststoffen stopt vanaf april definitief. Voortaan kunt u de zachte kunststoffen meegeven met de huis-aan-huisophaling in de daartoe voorziene gele zak of de gele zak naar het recyclagepark brengen. Harde kunststoffen kunt u enkel deponeren op het recyclagepark in de container harde kunststoffen. Het snoeihout hoort niet langer bij het gewone groenafval dat in zakken ingezameld wordt, maar wordt zes keer per jaar afzonderlijk opgehaald aan huis. In de afvalkalender vindt u de ophaaldata terug.

Wat testen we

Binnen dit proefproject testen we de mogelijkheden van een zogenaamde 'multifractie'-inzameling. Uit vooronderzoek blijkt dat het inzamelen van meerdere fracties in één ophaling tijds- en kostenbesparend werkt. Dit zou als voordeel hebben dat we in de toekomst meer fracties tegen eenzelfde kostprijs als vandaag zouden kunnen inzamelen. Dit betekent dat we meer kunnen sorteren en recycleren, kostenefficiënter werken én wellicht minder mobiliteitsdruk veroorzaken door de ophaling.

Sorteren van a-z

In het proefproject zamelen we 5 fracties in op één inzameldag, in principe zelfs in één ophaling. De eerste vraag die men stelt is dan ook vaak "Hoe, alles terug in één vrachtwagen? Gedaan met sorteren dan?"

Het tegendeel is waar. Door de inzamelmethode en de optische scheiding van zakken, zullen we in dit systeem net méér fracties kunnen sorteren en recycleren. Door de stevige zakken en vernieuwde sluitingen van de zakken, zorgen we ervoor dat we nagenoeg geen vermenging van de fracties in de vrachtwagen krijgen, en dus beter sorteren. Van bij u thuis tot aan de verwerkingsinstallatie.