Het project

Sinds 4 april 2016 maakte de traditionele afvalophaling plaats voor een vooruitstrevend inzamelsysteem dat we optimo doopten. We geloven dat optimo een systeem is met enkele mooie voordelen: We zullen meer fracties kunnen inzamelen tegen dezelfde kostprijs, met een lagere impact op mobiliteit en milieu. Al deze zaken willen we testen in het proefproject.

Vanaf 1 maart 2019 doen we nog beter.  Wat wijzigt er?

Vanaf dan wordt ook organisch keukenafval apart opgehaald in een zesde, transparante zak. Dat keukenafval recycleren we tot biogas, dat gebruikt kan worden om woningen te verwarmen of voertuigen aan te drijven.

In 2019 wordt het snoeihout maandelijks in plaats van om de 6 weken aan huis opgehaald. Deze ophaling blijft kosteloos. 

Voor grote hoeveelheden tuinafval zijn groenafvalzakken niet altijd even handig. Daarom introduceren we een tuinbak, waarin u groenafval kan aanbieden. Keukenafval is niet
toegelaten in de tuinbak. Deze tuinbak zal één keer per maand geledigd worden, op dezelfde dag als de ophaling van het snoeihout. Een jaarabonnement op een tuinbak bedraagt
60 euro voor 12 ophaalrondes. Vraag hier uw tuinbak aan.  Uiteraard kunt u nog steeds uw groenafval deponeren in groenafvalzakken en deze met de veertiendaagse ophaling meegeven

Op deze pagina's vindt u alle informatie over het project. Wellicht helpen ook de FAQ u op weg. Heeft u toch nog vragen over het proefproject? Dan kan u steeds contact opnemen met het gratis nummer 0800-90 720.