FAQ

Heeft u het antwoord op uw vragen niet gevonden in deze website? We hebben enkele veel voorkomende vragen voor u gebundeld op deze pagina.

Wat verandert er in Lommel?

Vanaf 4 april verandert de afvalophaling in Lommel.

Er zijn 3 belangrijke veranderingen:

 1. Naast huisvuil, pmd en groenafval kunt u vanaf 4 april ook zachte kunststoffen en textiel en lederwaren meegeven met de huis-aan-huisophaling. Belangrijk om te vermelden is dat snoeihout niet meer mag worden meegegeven met het groenafval. Daarvoor komen afzonderlijke ophalingen.
 2. Ook de kalender verandert. De 5 verschillende soorten afval worden samen ingezameld op één en dezelfde dag om de 14 dagen.plaats voor een vernieuwend proefproject.
 3. Voor deze nieuwe inzameling worden ook nieuwe zakken gebruikt. De oude zakken die u tot hiertoe gebruikte mag u niet meer gebruiken en worden vanaf 4 april ook niet meer meegenomen.

Voor papier en karton verandert er niets.

Wat als mijn zak niet meegenomen is?

Uw zakken kunnen tot 18 uur op de dag van de inzameling, meegenomen worden. Blijft hij langer staan, ga dan na of u een weigeringssticker op de zak, met de reden van weigering. Wellicht is het een oude zak, is hij slecht gesloten of heeft hij de foute inhoud. Het kan ook zijn dat u de zak te laat heeft aangeboden. U dient de zak steeds voor 6 uur 's ochtends buiten te zetten, best de avond ervoor zelfs.

Heeft u een nieuwe zak gebruikt, tijdig buiten gezet en is er geen sticker op de zak gekleefd? Meldt uw klacht hier: http://www.limburg.net/helpdesk

Verandert het ophaalsysteem nu definitief in Lommel ?

Nee, het systeem verandert nog niet definitief. Pas wanneer de testen positief blijken te zijn zal het nieuwe systeem definitief worden. We voorzien echter wel dat het proefproject minstens 2 jaar zal lopen voor we het goed kunnen evalueren. Lommel is de eerste gemeente waar dit proefproject loopt. Als het proefproject in Lommel slaagt, zullen er nog op andere plaatsen proefprojecten worden uitgevoerd. Pas als ook die proefprojecten goed verlopen zal het nieuwe ophaalsysteem overal worden ingevoerd.

Waarom kiezen jullie voor een toekomstsysteem van zakken, en niet van bakken?

Voor alle duidelijkheid, we hebben helemaal nog niet gekozen voor een bepaald systeem. We testen nu de haalbaarheid en de betaalbaarheid van een systeem dat, indien het zou werken, de mogelijkheid geeft om zeer flexibel in te spelen op de noden van de toekomst. Het systeem dat we nu testen is technisch alleen mogelijk met zakken.

Hoe zien jullie een overgang of project voor de andere regio’s binnen Limburg.net?

Het proefproject in Lommel is slechts de eerste stap in het uitwerken van het nieuwe systeem. Als het systeem in Lommel blijkt te werken, willen we proefprojecten opstarten andere regio’s. Als het systeem ook daar werkt, kunnen we beginnen denken aan een volledige uitrol van het systeem. Maar zo ver zijn we dus nog niet.

Wat is de timing van dit project?

Het project start op maandag 4 april. Wanneer de eerste inzameling in uw straat zal plaats vinden, vindt u op de kalender die u midden maart in de bus krijgt.

Waarom moeten wij alle afval sorteren en in verschillende zakken stoppen als alles toch in dezelfde vrachtwagen wordt geladen?

In het nieuwe systeem dat we in het proefproject willen testen worden verschillende kleuren zakken inderdaad in één vrachtwagen geladen. Maar dat betekent niet dat we niet meer sorteren. Wel in tegendeel. verschillende kleuren zakken worden na het leeg maken van de vrachtwagen opnieuw zorgvuldig op kleur gesorteerd.

Elke fractie wordt dan afzonderlijk verwerkt en gerecycleerd, net zoals vroeger.In het proefproject doen we dat nog handmatig. Als het systeem definitief zou worden ingevoerd, haalt een sorteerband met optische ogen de zakken uit elkaar. Daarom werken we ook met verschillende kleuren die een camera kan onderscheiden. Dit systeem bestaat in de Scandinavische landen en wordt met groot succes toegepast.

Dus alle afval dat wij sorteren wordt dan weer op 1 hoop gegooid?

Nee, het tegendeel is waar. Als het in de praktijk werkt zullen we met het nieuwe systeem zelfs beter kunnen sorteren dan met het bestaande systeem.

Is er geen risico dat de afvalzakken gaan scheuren en alle afval door consumenten voor niets thuis werd gesorteerd?

Het is inderdaad zeer belangrijk dat er geen afval uit de zakken komt en zich zo mengt want dan kan het moeilijk opnieuw worden gescheiden. Daarom is het belangrijk

 • Dat zakken niet scheuren
 • Maar ook dat zakken goed worden dichtgebonden zodat er geen afval via de sluiting kan ontsnappen.

Daarom gebruiken we in het proefproject ook nieuwe zakken met een ander soort sluiting. Oude zakken mogen om die reden ook niet meer worden gebruikt.

Is het een probleem als ik een zak van een andere kleur gebruik? Alles komt toch in dezelfde vrachtwagen terecht?

Ja, dat is een probleem. Een zak met het foute afval wordt niet meegenomen.

Het foute afval in een zak stoppen is verkeerd en wordt ook streng gecontroleerd.

De zakken na de ophaling immers zorg

Als er fout afval in een bepaalde kleur zak zit, dan zorgt dat voor vervuiling waardoor de hele vracht niet meer gerecycleerd kan worden en de inspanningen van alle andere inwoners ook voor niets zijn geweest. Daarom wordt er streng opgetreden tegen mensen die de zakken niet op de juiste manier gebruiken.

Waarom mag ik de oude zakken niet gewoon verder gebruiken?

De nieuwe zakken zijn zo ontworpen dat ze niet gemakkelijk scheuren in de ophaalwagen. Door de sluiting met een lint van de oude zakken kan er geen lucht ontsnappen waardoor de zakken sneller knappen wanneer ze worden samengedrukt. In het oude systeem was dat helemaal niet erg.

Omdat we de zakken heel moeten houden om ze na het ophalen weer uit elkaar te halen, mag dat nu niet meer gebeuren. Daarom hebben we nieuwe zakken laten maken met een speciale sluiting. Alleen die zakken mogen nog worden gebruikt.

Zakken met een andere sluiting laten we daarom staan. Ook al zijn ze van Limburg.net.

Maar dan word ik toch benadeeld omdat ik mijn oude zakken niet meer mag gebruiken?

Neen, wel in tegendeel. Bij de invoer van het nieuwe systeem doet u zelfs een licht voordeel.

 • Volledige rollen oude zakken kunt u omruilen voor rollen nieuwe zakken.
 • Een aangebroken rol kunt u niet meer omruilen. Maar elk gezin krijgt een startpakket met een volledige rol van elke afvalsoort die we huis-aan-huis zullen ophalen. Elk gezin ontvangt dus eigenlijk een volledige rol ter compensatie van een rol die u mogelijk niet heeft kunnen opgebruiken. Bovendien krijgt u ook een rol voor de nieuwe afvalsoorten zachte kunststoffen en textiel, die in het oude systeem niet bestonden.

Als mijn oude zakken op zijn, moet ik dan een rol oude zakken nog kopen voor die maand?

Nee. U mag uw nieuwe zakken al onmiddellijk gebruiken. Vanaf 29 februari kan u de nieuwe zakken huisvuil, pmd en groen aanbieden. Vanaf 4 april worden ook de gele en oranje zak meegenomen. De oude zakken kan u vanaf dan niet meer gebruiken.

In de nieuwe zakken gaat veel minder afval dan in de oude terwijl ze zogezegd even groot zouden zijn?

De nieuwe zakken zijn inderdaad even groot als de oude.

Bij de bestaande zakken zijn inwoners verplicht om een greep van ongeveer 12 centimeter te laten. Daar is de inhoud van de zak, en dus ook de kostprijs op berekend.

Wanneer inwoners die verplichting niet respecteren, de zak verder vullen en hem bijvoorbeeld dicht plakken, dan stoppen ze eigenlijk meer afval in de zak dan waarvoor ze hebben betaald. Gezinnen die dat doen laten de andere inwoners in essentie een beetje mee betalen voor hun afval.

Bij de nieuwe zakken die op de juiste manier worden gesloten is het veel moeilijker om meer afval mee te geven dan waarvoor men heeft betaald. In een goed gesloten oude zak en in een goed gesloten nieuwe zaak gaat precies evenveel afval.

Welke kleur is voor welke zakken?

Bij de infobrochure krijgt een u helder overzicht van het nieuwe systeem.

De kleuren voor huisvuil, PMD en groenafval veranderen niet.

 • Huisvuil blijft bordeau
 • Pmd blijft blauw
 • Groenafval blijft wit

Zachte kunststoffen zullen in een gele zak zitten, textiel in een oranje zak.

Waarom mag ik het snoeihout niet meer meegeven?

Het snoeihout wordt in het nieuwe systeem ook nog huis-aan-huis ingezameld. Dat gebeurt in het proefproject wel met een afzonderlijke vrachtwagen, omdat het snoeihout anders de zakken kapot maakt en sorteren moeilijk wordt. De ophaling gebeurt op 6 momenten gedurende het jaar, in de typische snoeiperiodes. De data voor dit jaar vindt u in de kalender.

U kan met snoeihout ook nog altijd terecht op het recyclagepark.

Dit jaar zijn er 5 ophalingen. Dat komt omdat het oude systeem loopt tot eind maart en er tot dan 2-wekelijks snoeihout werd ingezameld. In januari is er een ophaling voorzien zodat inwoners ook kerstbomen mee kunnen geven. Die ophaling was dit jaar nog niet nodig omdat er toen nog 2-wekelijks snoeihout en groen werd ingezameld.

Waarom moeten zachte kunststoffen ook in een gele zak als ik ze naar het recyclagepark breng? Vroeger mocht ik alle gemengde kunststoffen toch gratis brengen?

Voor zachte kunststoffen volgen we dezelfde regels als voor pmd. Ook pmd moet op het recyclagepark in de blauwe zak worden aangeboden.

Het is de bedoeling dat de huis-aan-huisinzameling optimaal gebruikt wordt. Zo wordt de investering in deze ophaling niet alleen optimaal gebruikt, het zorgt er ook voor dat het recyclagepark minder wordt belast.

Wat gebeurt er met het textiel dat huis-aan-huis wordt ingezameld?

Hier verandert iets in vergelijking met de situatie van vandaag. Het ingezamelde textiel wordt bezorgd aan de Biehal.

Het ophaalsysteem is zo ontworpen dat verschillende soorten afvalstoffen samen kunnen worden ingezameld zonder dat ze gemengd worden. Het betekent ook dat textiel samen met de andere fracties kan worden ingezameld zonder dat de kledij in de zak vuil wordt.

Ik zie dat de kledingcontainers er nog altijd staan. Mag ik die nog altijd gebruiken?

De kledingcontainers staan er inderdaad nog altijd en kunnen ook nog altijd worden gebruikt. De huis-aan-huisinzameling is gewoon een extra dienstverlening voor de inwoners die het wat gemakkelijker maakt.

Waarom verandert mijn ophaalkalender?

De ophaalkalender zal voor elke inwoner veranderen omdat we nu huisvuil, pmd, groen tegelijk op één dag ophalen en niet afwisselend zoals nu het geval is. Daar komen nog 2 nieuwe afvalsoorten, zachte kunststoffen en textiel, bij.

De ophaalkalender voor uw adres kunt u hier digitaal raadplegen: www.limburg.net/afvalkalender

Wanneer krijg ik de nieuwe ophaalkalender om vanaf april te gebruiken?

U krijgt de nieuwe ophaalkalender in de maand maart in de bus.

U kunt de kalender ook digitaal raadplegen: www.limburg.net/afvalkalender

Dit is een kalender voor de eerste 3 maanden. In die eerste periode onderzoeken we of er aanpassingen nodig zijn. Daarna krijgt u een kalender voor een volgende periode. In de kalender staat een korte samenvatting van de belangrijkste informatie over het nieuwe systeem. Meer informatie vindt u in de infobrochure. Die ontvangt u tijdens de bedelingsdagen, en kan u altijd ook nog aanvragen bij Limburg.net of via de dienst Leefmilieu van de Stad Lommel.

Verandert mijn ophaaldag?

De ophaalkalender zal voor elk gezin in Lommel veranderen omdat we van 2 afzonderlijke wekelijkse ophalingen overschakelen naar een 14-daagse ophaling overschakelen voor 5 afvalsoorten tegelijk. (Papier blijft wel afzonderlijk).

Maar het makkelijke is nu wel dat u tweewekelijks op één dag al uw afval kan buiten zetten. Na drie maanden krijgt u een nieuwe afvalkalender. Afhankelijk van de eerste resultaten van de proef kunnen er nog dingen veranderen aan de ophaalkalender.

Maar opnieuw zal dit voor 3 maanden de vaste dag voor al je afval zijn.

De afvalkalender voor uw adres kunt u hier raadplegen: www.limburg.net/afvalkalender

Worden de zakken nog op hetzelfde tijdstip opgehaald?

Neen, we hanteren ook nieuwe routes. Dus het is heel belangrijk dat uw zakken zéker voor 06.00h buiten staan. Misschien is het best dat u ’s avonds de zakken al op straat zet. De zakken kunnen ook in 1, 2 of 3 keer opgehaald worden de dag zelf. Het kan dus dat sommige zakken wél al opgehaald werden, terwijl sommige fracties er nog staan. We gaan er van uit dat we voor 18.00h alles de dag zelf ingezameld hebben.

Wanneer krijg ik de nieuwe zakken?

De nieuwe zakken worden verdeeld bij de bedeeldagen vanaf 29 februari. U krijgt per fractie een rol gratis zakken als startpakket. Bij de zakken hoort ook een infobrochure die het proefproject helemaal uitlegt. Het proefproject zelf start op maandag 4 april. Vanaf 29 februari zal u ook zakken kunnen kopen bij de deelnemende winkels in Lommel

Waarom moeten we betalen voor textiel en zachte kunststoffen?

De prijs die u betaalt voor een zak textiel of zachte kunststoffen is eigenlijk alleen maar de prijs van de zak zelf. We hanteren de kostprijs van de zakken, om te vermijden dat mensen de zakken voor andere dingen zouden gaan gebruiken.

Dit betekent dat u de extra dienstverlening krijgt van een huis-aan-huisinzameling terwijl u alleen de kostprijs van de zak zelf betaalt.

Kan ik rollen oude rollen zakken ruilen?

U kan tijdens de bedelingsdagen de onaangebroken rollen restafval, pmd en groen omruilen.

Wat gebeurt er met de wijkinzameling van kunststoffen?

De wijkinzameling van kunststoffen wordt na maart stopgezet. U kunt zachte kunststoffen meegeven in de huisaanhuisinzameling vanaf 4 april. Dat is een extra service in het proefproject. U kunt ook steeds naar het recyclagepark met je kunststoffen.

Waarom is er geen wekelijkse inzameling? Want vroeger reed er ook elke week minstens één vrachtwagen. Dat kan dan nu toch ook nog?

Het is zo dat elke fractie in het gewone inzamelsysteem ook 1 maal om de 2 weken wordt ingezameld. Dus aan de frequentie van inzameling wijzigt eigenlijk niets. Alleen wordt nu alles in één keer ingezameld.

Waarom testen jullie nieuwe zakken?

Het is zeer belangrijk dat er geen afval uit de zakken komt en zich zo mengt. Daarom moeten we vermijden dat de zakken scheuren. Het is even belangrijk dat de zakken niet open gaan. Daarom hebben we in het proefproject voor stevige zakken met een ander soort sluiting gekozen, een zogenaamde wave-top sluiting. Het is natuurlijk even belangrijk dat de inwoners de zakken dan ook op de correcte manier sluiten.

Het is dus ook belangrijk dat de oude zakken na de start van het proefproject NIET meer worden gebruikt.

De nieuwe zakken zijn of lijken kleiner qua inhoud/volume?

Neen, de nieuwe zakken hebben dezelfde officiële inhoud als de oude zakken. Wellicht stak u vroeger meer afval dan toegestaan in de zakken. We controleren hier vanaf nu extra streng op.

Wat is het voordeel van dit systeem, waarom willen jullie dit systeem testen?

Als dit nieuwe systeem in de praktijk blijkt te werken, zal het 3 belangrijke voordelen hebben:

 1. Het systeem is milieuvriendelijker omdat alles met één en dezelfde vrachtwagen wordt opgehaald, waardoor er minder vrachtwagens moeten rijden.
 2. Het systeem is milieuvriendelijker omdat we gemakkelijk nog meer verschillende afvalsoorten kunnen inzamelen en dus nog beter kunnen sorteren en recycleren zonder dat de inzamelkosten sterk stijgen.
 3. Het systeem is flexibeler en gemakkelijker: als we in de toekomst een nieuwe afvalsoort willen inzamelen kan dat zonder de kalender en de ophaaldag te veranderen en zonder dat we nieuwe ophaalrondes moeten organiseren.

Mogelijk is het systeem ook kostenvriendelijker dan het huidige systeem. Maar of deze voordelen er zijn en hoe groot ze zullen zijn, dat willen we nu precies onderzoeken via dit proefproject. Ook de Vlaamse afvalstoffenmaatschappij OVAM en andere intercommunales in Vlaanderen kijken met belangstelling uit naar de resultaten van dit onderzoek.