Op 4 april 2016 maakte de traditionele afvalophaling in Lommel plaats voor een vooruitstrevend proefproject dat ‘optimo’ heet.  Tot maart 2016 reden per afvalstroom (huisvuil, pmd, groen) aparte vrachtwagens rond. Zo hadden we voor 3 verschillende fracties 3 inzamelrondes en soorten wagens. Op lange termijn zal afval echter meer en meer grondstof worden, en zullen we nog beter en meer sorteren en recycleren dan vandaag. In het oude inzamelsysteem is dat niet haalbaar.

Door de verschillende afvalsoorten op te halen met het optimo-systeem, kunnen we uw afval beter recycleren en gebruiken als nieuwe grondstof.  Vanaf april 2016 worden er 5 afvalfracties op één dag met één vrachtwagen opgehaald: huisvuil, groenafval, pmd, zachte plastics en textiel. Vanaf 1 maart 2019 doen we nog beter. Vanaf dan wordt ook organisch keukenafval apart opgehaald in een zesde, transparante zak. Dat keukenafval recycleren we tot biogas, dat gebruikt kan worden om woningen te verwarmen of voertuigen aan te drijven.  

Voor grote hoeveelheden tuinafval zijn groenafvalzakken niet altijd even handig. Daarom introduceren we een tuinbak, waarin u groenafval kan aanbieden. Keukenafval is niet toegelaten in de tuinbak. Deze tuinbak zal één keer per maand geledigd worden, op dezelfde dag als de ophaling van het snoeihout. Een jaarabonnement op een tuinbak bedraagt 60 euro voor 12 ophaalrondes. Vraag hier uw tuinbak aan. Uiteraard kunt u nog steeds uw groenafval deponeren in groenafvalzakken en deze met de veertiendaagse ophaling meegeven.

Heeft u toch nog vragen? Neem dan contact met ons op via https://limburg.net/vragen-meldingen of het (gratis) nummer 0800 90 720.