Op 4 april 2016 maakte de traditionele afvalophaling in Lommel plaats voor een vooruitstrevend proefproject dat ‘optimo’ heet.

We testen een manier van inzamelen die wel eens dé toekomst zou kunnen zijn. Tot nu toe reden per afvalstroom (restafval, pmd, groen) aparte vrachtwagens rond. Zo hadden we voor 3 verschillende fracties 3 inzamelrondes en soorten wagens. Op lange termijn zal afval echter meer en meer grondstof worden, en zullen we nog beter en meer sorteren en recycleren dan vandaag. In het oude inzamelsysteem is dat niet haalbaar.

Daarom testen we sinds 4 april 2016 een nieuw systeem. Limburg.net zamelt in de stad Lommel 5 fracties in, op één tweewekelijkse inzameldag. De inwoners maken hiervoor gebruik van nieuwe zakken (stevige zakken, met een nieuwe sluiting) en een nieuwe kalender.

Op deze website vindt u alle informatie over het nieuwe proefproject.

Heeft u toch nog vragen? Neem dan contact met ons op via www.limburg.net/helpdesk of het (gratis) nummer 0800 90 720.